Sıvı toplama küveti

Kimyasal sıvı yağ toplama küveti - paleti


Dökülme paletleri standart IBC'leri ve varilleri güvenli bir şekilde saklamak için idealdir. Dökülme paleti, çıkarılabilir galvanizli ızgara ile birlikte gelir. Oluşabilecek dökülmeleri temizlemek için karter alanına tam erişim sağlar. Korozyona dayanıklı boya ile kaplanmış renk seçenekleri mevcuttur.

Sıvı toplama küveti yüksek derecede yanıcı veya uçucu sıvıların depolanması için uygundur. Çeşitli üretim alanları ve tehlikeli sıvı kullanım durumlarında varil, ibc gibi tank alternatiflerinin boşaltımı ile oluşabilecek sızıntı, akıntı, döküntü, damlama esnasında oluşabilecek tehlike ve hasarın önlenmesi için kullanılan sıvı toplama küveti, döküntü toplama paleti, kimyasal taşma havuzu, kimyasal sıvı damlama tavası, kimyasal sıvı toplama küveti, atık sıvı toplama paleti, kimyasal atık toplama tavası gibi ürün adları ile talep edilen varil,ibc tankları paletidir.

Ki̇myasal döküntü sizinti paletleri̇ tüm Dünya standartlarına uyumlu olarak üretilmektedir. Kimyasal Döküntü Toplama Paletleri Tehlikeli asitler, kostikler ve solventlere dayanıklıdır ve kirli ortamlar için kullanışlıdır. IBC Atık Döküntü Toplama Paleti Transpalet ile rahat ve güvenli taşıma kolaylığı sunar.

Çok işlevli Atık ve Döküntü Toplama Küvet ve Paletleri; kayarak düşme kazalarına karşı personel ve iş güvenliği, atık ve döküntü temizliği masraflarında tasarruf sağlar. Kimyasal sızıntı küveti %100 geri dönüşümlü malzemeden üretilmektedir.  Döküntü Toplama Paletleri kullanılacak ortamın ihtiyacına yönelik olarak 2 varil kapasiteli sıvı damlama paleti, 3 varil kapasiteli sıvı sızma küveti, 4 varil kapasiteli varil paleti, İbc tankı için kimyasal yağ toplama damlama paleti küveti şeklinde üretilmektedir.

  • Kimyasal Döküntü Toplama paleti Kapasitesi ihtiyaca yönelik üretim ile sağlanmaktadır.
  • Varil ibc tank tavası Paslanmaz çelik ve galvaniz toz boyalı olmak üzere istenilen ebatlarda üretimi yapılabilmektedir.
  • Döküntü Toplama Küvet ve Paletleri Hidrokarbon türevi çözücü solventler için paslanmaz çelik modeldedir.
  • Döküntü Toplama Paletleri IBC tankları ve variller için uygundur. 
  • Kimyasal yağ toplama damlama paleti Tahliye vanası ile sızıntılar başka kaplara aktarılabilir.
  • Kimyasal taşma havuzu Yükseltilmiş ayaklar ile Forklift veya transpalet vasıtası ile taşınabilir.
  • Varil Kimyasal ve Atık Paletleri Standart olarak boşaltma için vana mevcuttur.
  • Kimyasal taşma havuzu Standart olarak Forklift ile taşınabilir şekilde tasarıma sahiptir.
  • Döküntü Önleme Tavaları ve Toplama Paletleri Tekerlek ve taşıma kulpu isteğe bağlıdır

Varil İbc Döküntü Yağ Sıvı Toplama Paleti Kimyasal Direnç Tablosu


Ürün imalatında seçilecek hammaddenin ve palet içinde kalacağı sürenin oranlarına ve seçeneklerine bağlı olarak direnç seçenekleri değişmektedir. Alüminyum, paslanmaz çelik , boyalı boyasız, sac malzeme, galvaniz kaplama gibi alternatif ürün özelliği seçenekleri ile sunulmaktadır. Uzun ve sağlıklı ürün ömrü Kullanılan metalin direncine bağlı olduğundan imalat öncesi kimyasal özellikleri belirtilmeli ve malzeme seçimi ihtiyaca yönelik belirlenmelidir.


Asetaldehit% 40ButanolFluosilik AsitMetil Amin% 32Selenik Asit
AsetamitButil asetatFormaldehit% 40Metil SülfatSilisik asit
Asetik Asit% 10Bütil AlkolFormamidMetil Sülfürik AsitGümüş nitrat
AsetonButilen GlikolFormik asitMonokloroasetik Asit Etil EsterSodyum Asetat sat.sol
akrilonitrilBütirik asitMeyve Hamuru SolMonkloroasetik Asit Metil EsterSodyum Akrilatlar
Adipik AsitKalsiyum Karbonat sat.solFurfuralMorfolinSodyum Benzoat
Alifatik HidrokarbonlarKalsiyum klorürGalik Asit sat.soMowilithDSodyum bikarbonat
Alil Alkol% 96Kalsiyum hidroksitGlukonik AsitMuriatic AsitSodyum Bisülfat sat.sol
Şap (aqu.sol)Kalsiyum Hipoklorit solGliserinNikel Klorür sat.soSodyum Bisülfit
Alüminyum Klorür doy. SolKalsiyum Nitrat% 50GlikolNikotin SeyreltmeSodyum Bromür
Alüminyum FlorürKalsiyum Sülfat sat.solGlikol EterlerNikotinik AsitSodyum karbonat
Alüminyum Hidrojen sol% 10Karbonik Asit (Aq.C02)Glikolik AsitNitrik Asit% 25Sodyum klorat
Alüminyum HidroksitKarbonmonoksitheptann-oktanSodyum klorit
Alüminyum Sülfat sat.solKostik (Sulu)hekzanOktil KresolSodyum Kromat
Amonyak (Susuz)Kostik Potas Sol. % 50Hexanel TertOleik asitSodyum Disülfit
Amonyak (aqu.sol)Kostik Soda Sol. % 10Hidrazin HidratOrtofosforik Asit% 50Sodyum Ditiyonit% 10
Amonyak (% 100 Kuru Gaz)Kloral HidratHidrosülfit% 10Oksalik asitSodyum Ferrisiyanür
Amonyum asetatkloroetanolHidroksilamin SülfatParafin EmülsiyonlarıSodyum Ferrosiyanür sat.sol
Amonyum BiflouridKlorik Asit% 10Hidrazin% 35Parafin yağıSodyum Florür sat.sol
Amonyum Karbonat% 50Kloroasetik AsitHidrazin HidroklorürPerklorik Asit% 20Sodyum Hidroksit Kons.
Amonyum KlorürchlorobenzeneHidroiyodik AsitFosforik Asit% 50Sodyum hipoklorit
Amonyum Hidrojen Florür% 50Krom Şap sat.solHidrobromik Asit% 50Fosfor SarıSodyum İyodür
Amonyum hidroksitKromik Asit sat.solHidrosiyanik Asit sat.solFosfor PentoksitSodyum nitrat
Amonyum Metafosfat sat.soSitrik Asit% 25Hidroklorik Asit% 36Ftalik AsitSodyum Oksalat
Amonyum Nitrat sat.solClorox Çamaşır SuyuHidroflorik Asit% 40Ftalik AnhidritSodyum Persülfat
Amonyum Persülfat sat.soBakır SiyanürHidroflorisilik AsitPikrik Asit% 1Sodyum Fosfat
Amonyum FosfatBakır NitratHidrojen Bromür% 10PotasSodyum silikat
Amonyum Sülfür sat.solBakır sülfatHidrojen Peroksit% 20Potasyum / AlüminyumSodyum sülfat
Amonyum Tiyosiyanat sat.solKresol% 90Hidrojen Fosfit% 100Potasyum BikromatSodyum Sülfür
Amil AsetatKrisilik AsitHidrojen sülfidPotasyum Borat% 10Sodyum Sülfonatlar
Amil AlkolKrotonik AldehitHipoklorik AsitPotasyum bromitSodyum Tiyosülfat
Antimon TuzlarıCuprous Chloride sat.solİyot (Alc. Sol.) Kons.Potasyum kloratNişasta Çözeltisi sat.sol
Antimon Triklorür% 90SikloheksanDemir (II) Klorür doy. SolPotasyum klorürStearik asit
Sulu Alkaliler (NaOH)CycIohexanolDemir (II) Sülfat sat.solPotasyum KromatSüksinik Asit
Arsenik AsitDextrin sat.soDemir (III) Klorür doy. SolPotasyum siyanürKükürt
Asorbik Asit% 10Dekstroz sat.solDemir (III) Nitrat sat.solPotasyum Dikromat% 40Sülfürik Asit% 50
Baryum Karbonat sat.solDietil KarbonatDemir (III) Sülfat sat.solPotasyum FlorürTannik Asit çözeltisi
Baryum KlorürDisodyum FosfatizopropanolPotasyum hidroksitBronzlaşma Özleri
Baryum SiyanürDietilen Glikolİzopropil AsetatPotasyum iyodürTartarik Asit sat.sol
Baryum Hidroksit doy. SolDiglikolik Asit% 30İzopropil alkolPotasyum Nitrat sat.solTetraetil Kurşun
Baryum NitratDioksanLaktik Asit (Tüm Konsantrasyonlar)Potasyum Perborat sat.solTributylprosphate
Baryum Sülfat sat.solElektrolitKurşun Asetat sat.solPotasyum PerkloratTrikresil Fosfat
Baryum SülfürEtanolMagnezyum karbonatPotasyum permanganatTriethanolamine
Akü Sıvısı, AsitEtilen KlorohidrinMagnezyum hidroksitPotasyum Persülfat sat.solTrisodyum Fosfat sat.sol
benzaldehitMagnezyum oksitMagnezyum NitratPotasyum FosfatlarÜre
Benzen Etilen DiaminEtilenGlikolPotasyum SülfatIslatıcılarBeyaz Asit% 75
Benzoik asitFerrik Klorür sat.solMagnezyum sülfatpropanolMaya sol
Benzil alkolFerrik Nitrat sat.solMaleik asitPropargil Alkol% 7Çinko Bromür sat.sol
Benzil KloroformatFerrik TuzlarMalik Asit% 1Propionik Asit% 50Çinko Klorür doy. Sol
Borik Asit SeyreltmeFerrik Sülfat sat.solMerkürPropil AlkolÇinko Sülfat
Borik Asit Kons.Demir sülfatMetanolPropilen Diklorür Sülfatlar% 50
BütadienFloroborik AsitMetil Asetat
Firmamız; Sıvı toplama küveti,Kimyasal toplama paleti,Varil toplama paleti,Varil stoklama küveti,Varil stoklama paleti,Yağ toplama tavası,Yağ toplama kabı,Varil taşma teknesi,Paslanmaz çelik kimyasal toplama küveti,Döküntü  yağ toplama  küveti,Akaryakıt tankı taşma havuzu,Kimyasal taşma havuzu,Kimyasal tank taşma havuzu,Yağ toplama küveti,Mekanik  atık yağ toplama kabı,Yağ boşatma  tankı,Yağ boşaltım tavası,Yağ toplama makinası,Yağ boşaltma tanklarıVaril taşıma ve stoklama istasyonları,Varil  paleti,Varil  stoklama paleti,Varil  taşıma paleti,Varil istifleme paleti,Varil  paletleri,Varil  depolama  paleti,Varil taşıma aparatı,Varil kaldırma aparatı, ibc tankı toplama paleti,Ibc tankı stoklama küveti,Yağ toplama küvetiKimyasal akıntı toplama küveti,Kimyasal döküntü  toplama küveti,Varil taşıma paleti,Galvaniz çelik varil paleti,Varil paletleri,Asit toplama tavası,Varil çelik paleti,Yağ atık tankı paleti,Kimyasal taşıma kapları,Asit paleti,Asit tavası,Varil toplama küveti,Taşma kabı,Taşma küveti,Taşma paleti,Damlama paleti,Varil taşıma paleti,Varil iş güvenliği  paleti,Döküntü toplama paletleri,Döküntü toplama paleti,Kimyasal  küvet,Kimyasal toplama küveti,Taşma havuzu,Varil kaldırma aparatları imalatı yapmaktadır.
sivi-toplama-stoklama-paleti-kabi-imalati (1)

Sıvı atık toplama küveti

sivi-toplama-stoklama-paleti-kabi-imalati (1)

Kimyasal taşma akma kabı

sivi-toplama-stoklama-paleti-kabi-imalati (1)

Atık sıvı sınırlandırma tavası

sivi-toplama-stoklama-paleti-kabi-imalati (1)

Sıvı toplama stoklama paleti

raf-icin-asilabilir-demonte-sivi-damlama-sizma-akma-tavasi-kuveti-paleti-modeli-fiyati

Raf için asılabilir sıvı damlama taşma küveti

error: Tüm hakları ENDÜSTRİ GRUP a saklıdır