İnsan taşıma sepeti

Kule vinç insan kurtarma taşıma sepeti -personel adam  kaldırma bakım onarım platformu


İnsan taşıma ve çalışma sepetleri, personelin ulaşılması zor alanlarda çalışmasına olanak sağlar. Yüksek bölgelerde çalışma alanı oluşturur. Personelin sepet içinde güvenli bir şekilde çalışmasına olanak tanır. “Vinç sepeti” olarak da bilinir.

Endüstrideki hızlı gelişme ve yüksek katlı yapıların yaygınlaşması, inşaat sahalarının belkemiği haline gelmiş kule vinçlere olan talebi arttırmış olup sektör çalışanlarının kule vinç kaynaklı iş sağlığı ve güvenliği risklerine daha fazla maruz kalması sonucunu doğurmuştur. Aile ve çalışma bakanlığının kule vinç ve ekipmanları konusundaki yönergeleri ile personelin güvenliği baz alınarak ürünlerimiz sertifikalı ve  güvenlik kuralları en üst düzeyde tutularak imal edilmektedir. Firmamız imalatını yaptığı kule vinç personel taşıma sepetlerinde inşaat sahasında kule vinçler ile yapılan çalışmalarda karşılaşılabilecek iş sağlığı ve güvenliği risklerinin önceden tespit edilerek proaktif yaklaşım ile önlenmesine yardımcı olmayı hedeflemiştir. Kule vinç sepeti kullanımında gerekli olan Vinç sepeti ile yüklerin kaldırılmasında kullanılan zincirler halkalı ve levhalı zincirler olarak iki çeşittir. Levhalı zincirlere “GALL” zincirleri de denilir. Zincirler kullanılacakları işin çeşidine ve kaldıracakları yükün ağırlığına göre seçilmektedir. Zincirlerin yanı sıra kule vinç adam taşıma sepetlerinde tercih edilen halatlarda mevcuttur. Halatların mukavemet hesapları çekme gerilmesine göre yapılır. Halatın teorik (deney) kopma kuvveti (Ft), halatın metalik kesit alanı ile mukavemet değerinin çarpımına eşittir. Ft = Am * σB * [N]

Şantiyelerde ulaşılması zor yerlere veya yüksekliklere güvenli ve hızlı bir şekilde personel taşımak veya yüksek yerlerde çalışma alanları oluşturmak için insan taşıma sepetleri kullanılır. Personelin, çalışması gereken yerlere ulaşmasını ve gerektiğinde o alanda çalışmasını sağlayan insan taşıma sepeti, çeşitli kapasite ve modellerde üretilmektedir.

Özellikle şantiyelerde yaygın olarak kullanılan ve büyük kolaylık sağlayan aparatlardır. Kule vinci olan her alanda ve ortamda rahatlıkla kullanılabilir. İnşaat ve şantiyeler başta olmak üzere limanlar, termik santraller, AVM’ler, fabrikalar, yüksek yapılar ve gökdelenlerde bakım, onarım ve temizlik işlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Endüstri Grup, insan ve yük taşıma sepeti sektöründe söz sahibi ve öncü bir firmadır. Şantiye ve inşaat alanları başta olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılan sepetle insan taşıma sistemlerinde lider konumundadır.

Personelin güven içinde ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla tasarlanan insan taşıma sepetleri, çeşitli raf sistemleri de barındırabilir. Her türlü çalışma ve zor koşul ortamlarında, yaralının kolay ve hızlı bir şekilde sedyeye alınması ve güvenli ortama naklinin yapılması, yüksek katlı binaların ulaşılmaz yerlerine kolayca ulaşılması ile hızlı çözüm ve kurtarma imkânı sunan İnsan Taşıma Sepetleri tarafımızdan yüksek standartlarda üretilmektedir.

Firmamızda Kule vinç insan taşıma sepetleri, Kule vinç insan kaldırma sepeti, Kule vinç personel platform, Kule vinç sepetleri , Bakım platformu, Vinç sepeti, Kule  vinç  sedye taşıma sepeti, Çalışma platformu, Kule vinç malzeme taşıma sepeti ,inşaat sepeti ,Tuğla sepeti, Tuğla sepetleri, Kule vinç insan ve yük taşıma sepetleri üretilmektedir.

kule-vinc-insan-personel-tasima-sepeti-ilkyardim-platformu (3)

Kule vinç insan taşıma sepeti

kule-vinc-insan-personel-tasima-sepeti-ilkyardim-platformu (3)

Kule vinç insan taşıma sepeti

kule-vinc-insan-personel-tasima-sepeti-ilkyardim-platformu (3)

Kule vinç insan taşıma sepeti

error: Tüm hakları ENDÜSTRİ GRUP a saklıdır